CENTRAL GROUP blog

13. 3. 2016

Potřebujeme jasná pravidla platná pro všechny

Třeba tvrdá, ale zároveň jasná, transparentní a platná pro všechny. Taková nechť jsou pravidla hry, kterými se budou řídit všichni – podnikatelé a investoři na straně jedné a představitelé veřejné a státní správy na straně druhé. Je to logický požadavek, který vůči politické a místně správní reprezentaci vznáší každý slušný podnikatel. Všichni totiž chceme působit na trhu, který není zdeformovaný ve prospěch kohokoli. Proč vlastně po stabilním prostředí volají nejhlasitěji právě developeři?Investice do rozvoje nových lokalit, to je dlouhodobá a kapitálově velice náročná činnost, která se plánuje mnoho let dopředu. Připravit stavbu bytového domu od první myšlenky a nákupu pozemku až po získání finálního stavebního povolení a zahájení samotné stavby trvá třeba u společnosti Central Group v průměru osm let. Na kolik vyjde příprava takové stavby po finanční stránce, se samozřejmě odvíjí od její velikosti a typu, ale řádově lze říci, že se u bytových projektů pohybujeme v řádu desítek milionů korun za architektonické, projekční a inženýrské práce.


Pokud se tedy v průběhu přípravy velké stavby změní politická reprezentace a jako obvykle svou činnost zahájí tím, že popře vše, co udělali její předchůdci a vrhne se do razantních změn dosud platných pravidel, musejí na to investoři samozřejmě reagovat. Projektová dokumentace v ceně desítek milionů korun tak letí do koše a v rekordně krátkém čase je nutné připravit novou podle nových pravidel hry. Není tedy divu, že obzvláště investoři velkých stavebních celků se děsí výsledků každých voleb. Možná dokonce mnohem více, než samotní politici.

Na příkladu stavebnictví jako celku a především pak developmentu je dobře vidět, jak politika naprosto selhává ve vytváření funkčního a stabilního prostředí pro podnikatele, kteří v České republice jako jediní vytvářejí skutečné hodnoty, zaměstnávají obyvatele, významně se podílejí na multiplikačním efektu hospodářství a také, v neposlední řadě, daní své zisky v České republice, kde je pak znovu reinvestují. A nejde o malé peníze. Vždyť jen v rezidenčním developmentu se ročně točí částky v řádech desítek miliard korun.

Předvídatelnost ze strany veřejného sektoru je proto tím základním, co investoři pro svou činnost potřebují. Chaos, nekoncepčnost a nejasné termíny nejen v oblasti pražských stavebních předpisů, ale i další nové legislativy, jako třeba novely stavebního zákona, jsou pro fungování trhu zcela destruktivní a do budoucna mohou mít neblahé následky. A to nejen na růst finančních nákladů, které logicky nemohou nést investoři a bohužel je tak musí promítnout do cen nabízených bytů. Důsledky tohoto dlouhodobého marasmu dopadnou na celý realitní trh a v neposlední řadě na rozvoj Prahy jako takové.

Jednoduše se totiž může stát, že během pár let už nebude co stavět. Starší projekty s již vydanými povoleními budou v dohledné době postavené a rozprodané a ty nové prostě nebudou. Převáží tak poptávka nad nabídkou a to se jistě projeví na cenách nového bydlení, které se logicky stane méně dostupným pro široké střední vrstvy obyvatelstva.

Taková situace může být pro menší developerské společnosti až likvidační. Přežijí jen kapitálově silné firmy, které si podobně jako Central Group mohou dovolit vytvářet zásobu projektů na nadcházející roky mimo jiné i tak, že nakupují projekty s již vydaným stavebním povolením. Takových rezidenčních developerů je ale jen pár a i zásoba jejich projektů se jednou vyčerpá.

Žádné komentáře:

Okomentovat