CENTRAL GROUP blog

3. 3. 2017

Peněz na rozvoj není v dětské medicíně nikdy dost


říká gynekolog Michal Krčmář a chválí Nadační fond pro zdraví dětí 

Když Central Group spoluzakládal s Ústavem pro matku a dítě Nadační fond pro zdraví dětí, málokdo tušil, jak moc toto “miminko” vyroste. Po deseti letech je fond jednou z největších charitativní organizací podporující české porodnictví a i díky příspěvkům dárců, mezi nimiž hraje prim právě největší český rezidenční developer Central Group, se čeští porodníci udržují ve světové špičce oboru. Gynekolog Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Michal Krčmář vysvětluje, jak důležité je pro lékaře moci vycestovat na odborné konference a udržovat kontakty se světovými kapacitami. Právě na podporu dalšího vzdělávání lékařů přitom jde největší část financí Nadačního fondu.
Jak si stojí české porodnictví v porovnání se světem a čím je jeho pozice způsobena?

České porodnictví si stále drží – především díky nasazení českých porodníků a neonatologů - špičkovou mezinárodní úroveň. I přes veškeré snahy o jeho likvidaci trvale obsazujeme pozice v první pětici zemí v hodnocení ukazatelů péče o matku a čerstvě narozené dítě. Tato pozice je dána především historicky. Spojením pediatra a porodníka u porodu již od poloviny minulého století. Za druhé postupným rozdělením péče na tři úrovně pracovišť - okresní, krajská a na vrcholu pyramidy perinatologická centra pečující o extrémně nezralé děti. A konečně za třetí vytvořením a aplikací postupu tzv.  transfer in utero - tedy převoz rodiček s hrozícím předčasným porodem na příslušné spádové pracoviště vyššího typu.

Co je možno ještě zlepšit?

Zlepšit by se mělo především právní prostředí, protože porodníci jsou dnes žalováni v ČR víc než všechny ostatní specializace dohromady! A k tomu samozřejmě finance. Aby po atestaci neodcházeli do soukromého sektoru, aby měli prostor i prostředky ke svému dalšímu rozvoji, který je v našem oboru prostě nezbytný.

Máte srovnání s kolegy z jiných medicínských disciplín, jak jsou na tom s možnostmi výjezdů na odborné konference a sledování novinek v oboru?

Popravdě řečeno nemám, ale soudím, že vyjma velkých klinických pracovišť to bude dost bídné. Česká medicína jako celek tuto oblast poněkud podceňuje a ponechává ji v podstatě pouze na osobní iniciativě lékaře.

Školní objem studia medicíny si český laik dokáže představit skrz druhý díl Básníků. Jak velkou část činnosti lékaře tvoří post univerzitní vzdělávání a proč je vlastně v době internetu, sociálních sítí a různým transferům videa důležité vyjíždět na konference do zahraničí?

Medicína je oborem s kontinuálním vzděláváním svého druhu, vynucuje si to stálý vývoj oboru a nových poznatků. Účast na mezinárodních kongresech je nenahraditelná. Máte možnost si zvolit přesně ta témata, která vás zajímají. Plus můžete je diskutovat jak s přednášejícím, tak s ostatními účastníky, což se několikrát osvědčilo jako neocenitelné.

Je možno nějakým způsobem popsat jakým vývojem za těch posledních deset let prošla vaše medicínská disciplína?

V mé specializaci – urogynekologie - mohu za 15 let praxe potvrdit jednoznačně převratný rozvoj nových technik v chirurgické léčbě inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů, ale i zcela nová, účinnější farmaka s minimem nežádoucích účinků v léčbě syndromu dráždivého močového měchýře.

Váš obor nabízí asi velmi příjemnou zpětnou vazbu v podobě zdravých dětí a štastných rodičů. Jak často se vám stane, že mimo ordinaci potkáte vaše malé pacienty a jaké pocity to ve vás zanechává?

Občas se mi to stane a je to pochopitelně velmi příjemný a naplňující pocit, stejně tak při kontaktu s pacientkou, kterou jsem operací zbavil velmi nepříjemných obtíží, které podstatně snižovaly kvalitu jejího života.

Co byste popřál Nadačnímu fondu popřál do dalších deseti let fungování?


Nadačnímu fondu pro zdraví dětí bych především popřál, aby vydržel a měl možnost nám, našim pacientkám a hlavně dětem dále tak významným způsobem pomáhat. A možná též, aby Nadační fond a Central Group získal nějakou konkurenci a někdo se k němu přidal. Protože peněz na tyto účely není nikdy dost.

Žádné komentáře:

Okomentovat