27. září 2017

Brownfieldy: Místa, ze kterých pryští život - díl II.

Dlouho byly považovány za jakousi jizvu na kráse. Pozůstatek doby průmyslové, hyzdící městské centra. Teď se z nich staly žíly plné čerstvé krve, jež po úspěšné transformaci oživují svá města novou dávkou potenciálu. Brownfieldy. Po Lille, Londýnu a Bratislavě přicházíme s druhým dílem, obsahujícím inspiraci našimi německy mluvícími sousedy. Aneb jak probouzeli zanedbané městské pozemky v Hamburku a ve Vídni. 


21. září 2017

Brownfieldy: Místa, ze kterých pryští život

Dlouho byly považovány za jakousi jizvu na kráse. Pozůstatek doby průmyslové, který hyzdící městská centra. Teď se z nich staly žíly plné čerstvé krve, které při úspěšné transformaci oživují svá města novou dávkou potenciálu. Brownfieldy. Plochy, jejíž proměna může v následující dekádě zásadně oživit tvář mnoha měst, Prahu nevyjímaje. A protože se hodí inspirace úspěšnými, podívali jsme se na pár úspěšných proměn a připravili malý seriál. V jeho prvním dílu se tak podíváme do Lille, kde vznikl nádražní uzel pro rychlovlaky TGV, do Londýna, kde na kraji Temže proměnili bývalé doky v tepající finanční distrikt a konečně za sousedy do Bratislavy, kde zrevitalizovali průmyslovou zónu na břehu Dunaje,.


14. září 2017

Když nestačí vybudovat jezírko s vodotryskem…

Říká se, že o úspěšnosti bytových projektů rozhodují zejména tři faktory: lokalita, dispozice a cena. Pořadí těchto faktorů přitom odpovídá jejich důležitosti. S kvalitou života však souvisí i přímé okolí bytové zástavby, jehož podobu většinou ovlivnit lze. I proto se nejen Central Group snaží při projektování bytových domů či obytných čtvrtí pracovat s veřejným prostorem či vnitrobloky. Může se možná někomu zdát, že nejde o nic složitého. Vždyť stačí vysázet stromy, umístit lavičky, vybudovat jezírko s vodotryskem a navézt písek do pískoviště. Jenže tak jednoduché to není. Je potřeba myslet na vhodnou skladbu zeleně a také nato, že se o všechny prvky veřejného prostoru musí někdo starat. I proto není mnohdy bujná zeleň v zájmu majitelů bytů. Jaké je řešení? To se dozvíte v rozhovoru s Lucií Benkovou, projektantkou sadových úprav Central Group.


7. září 2017

Polemika: Co s Nákladovým nádražím Žižkov

Budeme stavět Parkovou čtvrť. Hodláme proměnit zanedbaný brownfield v severní části Nákladového nádraží Žižkov v pulsující čtvrť s více než 2,5 tisíci bytů. A tyto plány budí ohlas. Ano, je to zásah do Žižkova. My si myslíme, že k lepšímu, naše plány ale logicky vyvolávají otázky. Uvědomujeme si, že pokud chceme být dobrými sousedy, musíme komunikovat. O to se také snažíme: při veřejných prezentacích, na tiskových konferencích, na Facebooku. Takže malé shrnutí k vašim nejčastějším připomínkám.