CENTRAL GROUP blog

7. 3. 2018

Sdružení pro architekturu a rozvoj se představuje

Něco už se musí dělat! Praha nemůže do nekonečna žít z minulosti, musí dál pokračovat v rozvoji. Tyto myšlenky spojily osobnosti české architektury a developmentu. A vzniklo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). Platforma pro společný hlas expertů za kvalitní architekturu a pozitivní rozvoj.
 


“Naše země nemůže žít jen ze své minulosti. Musí se rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku.” Toto motto si do záhlaví webové stránky svého sdružení vybralo devět osobností české architektury a stavebnictví. Motto, které by mělo definovat hlavní cíl jejich mise. Vytrhnout Prahu a v podstatě celou Českou republiku ze stávající paralýzy na poli městského rozvoje a nastartovat procesy, které naší zemi pomohou držet tempo rozvoje s okolní Evropou. Záměrem je propojit odborníky oboru, politiky i úřadů a nastartovat společné hledání správných řešení. Aktuální stav přeregulovaných schvalovacích procesů a blokování jakékoliv nové výstavby několika málo aktivisty neprospívá nikomu. Města ztrácejí v širším porovnání svou konkurenceschopnost, jejich obyvatelé čelí dopadům této ztráty třeba v podobě vysokých cen bydlení. Think-tank Sdružení pro architekturu a rozvoj se chce k těmto problémům aktivně vyjadřovat a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.
 

Jaká jsou tedy hlavní témata SAR?
 1. Kvalitní rozvoj a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní a potřebné. O tom chceme přesvědčovat odbornou i laickou veřejnost
 2. Zrychlení a zjednodušení schvalovacích procesů a nastavení jasných a dlouhodobě platných prorozvojových pravidel pro novou výstavbu
 3. Dosažení prorozvojového nastavení veřejné správy s podporou pro soukromé investice do nové výstavby a omezení nepatřičných zásahů do tržního prostředí
 4. Prosazování kvalitní architektury, smysluplného urbanismu s akcentem na veřejný prostor a prorozvojového územního plánování
 5. Zvyšování efektivní kvality staveb (Architektonické, technické, uživatelské, provozní) s akcentem na inovace a progresivní materiály, technologie a prováděcí postupy
 6. Podpora dynamické výstavby ve veřejném zájmu s nastavením efektivního a transparentního hospodaření s veřejnými prostředky

Diskuse nad těmito hlavními cíli je samozřejmě otevřena všem, především pak široké odborné veřejnost. Za Sdružení pro architekturu a rozvoj do ní bude vstupovat těchto devět zakládajících členů:
 • Josef Pleskot, architekt
 • Zdeněk Fránek, architekt a pedagog
 • Pavel Hnilička, architekt a urbanista
 • Pavel Nasadil, architekt
 • Pavel Štěpán, projektant
 • Jiří Plos, právník a kunsthistorik
 • Renáta Pintová-Králová, odbornice na stavební legislativu
 • Pavel Kliment, ekonom
 • Dušan Kunovský, rezidenční stavitel

Na těchto základech pak Sdružení pro architekturu a rozvoj plánuje iniciovat celospolečenskou diskusi a tuto dále rozvíjet. Bude se tak dít skrze odborné konference, tiskové zprávy nebo ankety s hlasy odborníků nebo třeba agregováním důležitých informací z oboru. Pokud vás tedy problematika městského rozvoje a architektury zajímá, doporučujeme sledovat web Sdružení pro architekturu a rozvoj.

Žádné komentáře:

Okomentovat