CENTRAL GROUP blog

3. 5. 2018

Investiční byty: Když se za vás stará někdo jiný

Výnos více než čtyři procenta per annum plus nabídka stále komplexnějších služeb, jež fakticky minimalizují starosti s pronajímáním. Na tyto argumenty slyší pořád více lidí a byty koupené na investici se stávají stále častější ingrediencí investičních portfolií. Relativně jistý výnos se v nich snoubí se – díky „asistenčním“ službám – snižujícím se objemem starostí a případným bonusem v podobě růstu hodnoty nemovitosti. 
   

Byt jako investice, která zajistí krásný bonus k důchodu. To je myšlenka, která – i vzhledem k českému „nepokroku“ na poli penzijní reformy – rezonuje u mnoha Čechů. Má ovšem i odvrácenou stranu. Jednou větou: Starosti s nájemníky. Vize potíží při vybírání nájemného, neustálého řešení problémů, udržování opotřebovávaného bytu dokáže leckoho od tohoto záměru odehnat. Tyto obavy jsou přitom relativně snadno řešitelné. Komplexní služby správcovské firmy si dnes můžete objednat přímo u developera, který vám investiční byt prodává. Do pěti týdnů po podpisu smlouvy tak můžete dostat klíč od bytu absolutně připraveného přivítat svého prvního nájemníka a následně všechny starosti spojené s pronájmem outsourcujete na třetí stranu. Značka: Nulové starosti.

Zkušená správcovská firma zkrátka zajistí dlouhodobého nájemníka, obstarává veškerou komunikaci ohledně pronájmu, provádí inkaso plateb, pravidelně nemovitost kontroluje a řeší eventuální problémy či potřebné úpravy. Jedinou starostí kupujícího tak – po výběru bytu a správného developera – poskytnout platné číslo bankovního spojení, kam mu měsíčně bude chodit výnos z jeho investice.  

Nejdůležitějším rozhodnutím pro potenciálního investora – při tomto pronajímatelském outsourcingu – je volba správné lokality eventuálně projektu. Vzhledem k tomu, že nájemní bydlení je spojované především s mladší generací (kdy milleniálové se podle sociologů dlouhodobě spíše odklánějí od vlastnictví bytu), atraktivní jsou lokality, které dlouhodobě přitahují právě mladé. V Praze tuto auru mají v tuto chvíli především Vršovice, Žižkov nebo Holešovice. Do budoucna experti na realitní trh sázejí na Vysočanynebo třeba Zličín se skvělou pozicí směrem k mimopražským a vlastně i (vzhledem k desetikilometrové vzdálenosti na Letiště Václava Havla a ke 150kilometrové na Rozvadov) mimočeským aktivitám. Právě v těchto lokalitách jsou navíc momentálně na trhu – z hlediska nájemníků – nejatraktivnější dispozice 1kk a 2kk.

Úrok ve výši několika desetin procenta, jímž zhodnocujete své prostředky na spořícím účtu, tak prakticky „lusknutím prstů“ můžete proměnit na jednotky procent, které slibuje nájem investičního bytu. Podle analýz KPMG lze v Praze realisticky očekávat výnos v rozmezí 3,7 až 4,7 procenta. Při v dnešních dnech nabízených asistenčních službách minimalizující nutný kontakt s nájemníky prakticky bez starostí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat