CENTRAL GROUP blog

18. 5. 2018

Participace – Nový trend zapojení veřejnosti do života města


Všichni mluví do všeho, nikdo za nic nenese zodpovědnost. Oblíbená hláška českých hospodských řečí má širokou platnost. V případě procesu participace občanů na plánovaní veřejného prostoru ovšem neplatí absolutně. V definovaných mantinelech se naopak jedná o velmi prospěšné vodítko jak a co stavět. Jak ale definovat ty mantinely?


Jak naložit s veřejným prostranstvím? Jak naplánovat, kam umístit prostor tvořící prvky? Tyto otázky si kladou dnes a denně urbanisté i architekti při plánování nových městských čtvrtí nebo při rekonstrukci těch starších. A stále častěji „zvou ke konzultaci“ hlas lidu. Zkušenost místních s lokalitou je totiž neocenitelná a nikdo neví lépe než oni, jaké zvyklosti a potřeby v daném prostoru mají.  Skrz průzkumy veřejného mínění, otevřené diskuse nebo online ankety se tak veřejnost stále častěji dostává ke slovu. A byť je tento přístup stále relativně v plenkách, začínají se objevovat první výsledky.

Praha je jako hlavní město jedním z lídrů tohoto přístupu. Institut plánování a rozvoje Praha dokonce na svých webových stránkách nabídl zájemcům samostatnou příručku o problematice participace. A příklady úspěšné participace se začínají množit. Veřejnost mluví do podoby velmi populární vltavské Náplavky, zárodky diskuse rozjíždí okolo připravované rekonstrukce Václavského náměstí, Pražané se vyjadřovali i k plánovanému SmíchovCity. Taktéž rekonstrukce a podoba veřejného prostoru v aktuálně opravovaných žižkovských ulicích Táboritská, Ondříčkova a Olšanská je výsledkem konzultace místní radnice s občany. Intenzivní komunikace s občany se očekávají okolo představovaného Metropolitního plánu.

Dalším příkladem je třeba naše plánovaná Parková čtvrť, kde jsme si od Pražanů prostřednictvím internetové ankety vyžádali pomoc s otázkami, jaké služby a typy zábavy v nové městské čtvrti, jež bude stát na území severní části Nákladového nádraží Žižkov, preferují. Za vysokého zájmu veřejnosti pak zvítězila varianta kavárny jako typ restaurace (porazila pizzerii i minipivovar), pekárna jako preferovaný obchod (před drogérií, řeznictvím i supermarketem) a mateřská škola jako typ potřebné služby. Hlasovalo se ale také o podobě budoucího velkého parku, kde si lidé vybrali variantu nebo s prvky pro všechny generace, kde nechybí hřiště pro petanque či pingpongové stoly. Tyto volby reflektující preference místních, znalých chybějících služeb, by pak měly zajistit, že Parková čtvrť posune nabídku služeb a zábavy v lokalitě zase o kousek dál.    

Naproti tomu mimo rozhodovací proces veřejnosti by měly být „technické parametry.“ Například skutečnost, jaké byty (třeba jakých dispozic) v dané lokalitě vyrostou stejně jako architektonické řešení, musí zůstat – v rámci úřady schváleného projektu – v pravomoci investora. Zatímco totiž veřejný prostor slouží všem a „všichni“ tedy mají logicky právo se k němu v případě zájmu vyjádřit, třeba zmíněné vnitřní dispozice jsou výsostným zájmem investora, který jako jediný dokáže díky mnohaletým zkušenostem situaci v době uvedení do prodeje předvídat. A jak se říká: svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. V tomto kontextu pak – v rámci zákonů České republiky – za zdmi daného bytu. Tam se participovat nedá. 


Žádné komentáře:

Okomentovat