CENTRAL GROUP blog

13. 12. 2018

Pojede krtek na Žižkov?

150 tisíc nových Pražanů do roku 2030, dalších čtvrt milionu o dvacet let později. Praha v následujících dekádách nabude podle prognóz demografů na objemu. A aby tyto nové Pražany byla schopna obsloužit, plánuje nové dopravní tepny. Jednou z nich by měla být trasa metra D. Směr Písnice zdá se být jistý, diskutuje se ale i o tom, zda Déčko neprodloužit za doposud plánovanou konečnou – za Náměstí Míru. 

Grafika: Aktuálně.cz
„Příští stanice Nákladové nádraží Žižkov.“ Tato hláška – pravděpodobně s adaptovaným názvem stanice - by mohla v reproduktoru pražského metra zaznít někdy kolem roku 2030. Pokud se tedy politikům na Praze 3 a Praze 9 podaří na Magistrátu prosadit změnu směřování prodloužení trasy za Náměstím Míru. Metro by potom oproti stávajícím plánům zahýbalo přes Žižkov potenciálně až do Vysočan. Obě čtvrti, ve kterých se na doposud nevyužívaných brownfieldech plánuje rozsáhlá rezidenční výstavba, by si toto zásadní vylepšení dopravní infrastruktury zasloužily. 

O prodloužení z Pankráce směrem na Krč – Libuš – Písnici (v tuto chvíli plánováno sedm stanic) a spojce přes Náměstí bratří Synků na Náměstí Miru není pochyb. Výstavbu, respektive zásadní posun v plánovacím a schvalovacím procesu má nová magistrátní vláda jako prioritu a na konci jejího funkčního období, čili cca v roce 2022 by se podle plánů mělo začít stavět. Jižní část města toto dopravní odlehčení opravdu potřebuje a tato větev trasy metra D by měla výrazně přispět ke zvýšení kvality života místních obyvatel. Zajímavé plány se rozvíjejí i dalšími směry.

Při vší úctě k tzv. modřanské odbočce asi nejintenzivněji se rozjíždí debata o pokračování trasy D za Náměstím Míru. Tam se původně plánovala odbočka zpět do centra města a ukončení trasy D na Náměstí Republiky, nyní se ale vrací do hry „varianta Žižkov.“ Za tu hodlají lobbovat nová osazenstva radnic na Praze 3 a Praze 9. Obě městské části očekávají s extenzivní rezidenční výstavbou na území Nákladového nádraží Žižkov, respektive ve vysočanské „průmyslové zóně,“ značný nárůst obyvatel. A protože stávající dopravní síť především na Žižkově je už při současné situaci prakticky napnutá na svá maxima, výhledové zavedení metra a zavrtání části veřejné dopravy do podzemí by oběma městským částem výrazně prospělo. 

Pro město je nyní zásadní, aby se rozhodlo, které varianty rozvoje pražské sítě metra preferuje. Tyto by pak zaneslo do Metropolitního plánu, jež by měl platit od roku 2023. A následně začít nakupovat pozemky, na kterých by stála potřebná infrastruktura, v tomto případě především stanice metra. Jak vidno na trase metra D, proces je to dlouhý a komplikovaný. Ale Žižkov by si svoji větev jako jedna z prudce rozvíjejících se čtvrtí určitě zasloužila.       

Žádné komentáře:

Okomentovat