CENTRAL GROUP blog

31. 1. 2019

Trh s investicemi do nemovitostí na českém trhu pokračuje v růstu, i přes zpomalení objemu transakcí


Pro Central Group Blog napsala Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a ředitelka a partnerka Knight Frank

Celkové objemy investic v roce 2018 činily 2,345 miliardy EUR, což sice představuje meziroční pokles o 31,5 %, ale jen při prvotním zběžném pohledu; v desetiletém horizontu se totiž jedná o stále nadprůměrná čísla. Nejvíce obchodovatelným sektorem byl segment kanceláří, které vloni tvořil 42 % z celkového objemu realitních investic, následovaný maloobchodním odvětvím s 31 % a poté průmyslem, který tvořil 26 %.Statistiky dokreslují příběh nálady na trhu – investoři sází na silný výkon kancelářského sektoru. Ten je podpořen třemi lety fenomenálního výkonu při pronájmu kanceláří, kdy zvyšující se nájemné u nově dokončených projektů zvyšuje také dosažitelnou sazbu nájemného pro stávající kanceláře. Retailový sektor zůstává přitažlivý, i když investoři jsou mnohem víc vybíraví ohledně projektů, na které se zaměřují. Zdá se, že velkoformátové obchodní koncepty, které byly po nějakou dobu investory přehlíženy, jsou opět na pořadu dne. Strategicky umístěná nákupní střediska i nadále přitahují značnou pozornost a během posledních pěti let došlo k významné konsolidaci vlastnictví, kdy drobní investoři obecně získali nejlepší aktiva, přičemž zbývající část akcií ponechali příležitostným investorům, v našem případě místním investorům a menším fondům.

Průmyslová výroba a logistika (s výjimkou segmentu automotive) je pro většinu institucionálních investorů v horní části nákupního seznamu. Tento sektor roste v souladu s nárůstem obliby online nakupování, které vyžaduje logistickou podporu pro služby zákazníkům. Průmyslové odvětví zaznamenalo v uplynulých letech významnou konsolidaci v oblasti vlastnictví, podobně jako v oblasti maloobchodu; většinu akcií drží prvních deset největších investorů a developerů v tomto odvětví.

Rok 2018 také s sebou přinesl výrazný posun v rozložení investorů a původu kapitálu; čeští investoři nově zaujímají více než 50 % všech obchodů, ve srovnání s 33 % v předchozích dvou letech. Loňský rok také přinesl bohatství nového kapitálu z oblasti Asie a Tichomoří, zejména z Koreje a Singapuru. Tito investoři vyhledávají na trhu vysoce kvalitní kancelářské a logistické objekty a v některých případech také hotely.

Pokud jde o rok 2019, očekáváme, že se v uzavřených transakcích reálně projeví dopad korejského kapitálu, následovaný německým a americkým kapitálem. Český kapitál bude i nadále hrát významnou roli na trhu, ovšem spíše na transakcích v objemech pod 70 milionů EUR. V transakcích nad touto úrovní budou i nadále dominovat mezinárodní investiční skupiny. Výnosy zůstanou stabilní v maloobchodním a kancelářském sektoru, ale očekáváme snížení výnosů zejména v retail parcích a sekundárních průmyslových odvětvích, stejně jako v sektoru pohostinství. I když je v tuto chvíli ještě brzy na předpovědi ročních investic, můžeme již nyní říci, že se současnou úrovní poptávky bude největší brzdou dostupnost zajímavých projektů a akcií k prodeji.

Zdenka Klapalová, ARTN
Ryan Wray, Knight Frank

Žádné komentáře:

Okomentovat